Kitaplar

1. Deniz Depe, Bir Ütopyanın Peşinde Yazko Edebiyat Dergisi, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2015.

2. Saadettin Gökçepınar, Yayına Hazırlayanlar: Nurcan Ankay-Deniz Depe, Muharrir Neden Yetişmiyor, Cümle Yayınları, Ankara, 2015.

3. Haz. Deniz Depe, Gençlerle Baş Başa, Cümle Yayınları, Ankara, 2016.

4. Haz. Nurcan Ankay-Deniz Depe, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2017.

5. Editörler: İbrahim Şahin-Deniz Depe, Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2018.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Deniz Depe (2014), “Türkiye’nin İlk ve Tek Yazarlar Kooperatifi YAZKO ve Yazko Edebiyat Dergisi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.36, s. 83-108.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Kitap Tanıtımları

1. Deniz Depe, (2018), Julian RENTZSCH, İbrahim ŞAHİN, Tanpınar’ın Saklı Dünyası Arayışlar-Keşifler-Yorumlar Üzerine. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 43, s. 297-299.

Uluslararası Sempozuyumlarda Sunulan Bildiriler

1. “Ayfer Tunç’un Kapak Kızı Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 20-22 Eylül 2010, İstanbul, C.1, s.465-475.

2. “Ahmet Hamdi Tanpınar's Dreams: Metaphors and Symbols of Aydaki Kadın”, IX. European Conference on Social and Behavioral Science, 3-6 Şubat 2016, Paris, Fransa, Abstract Book, Abstract No: 4119.

3. "Boundaries of Literary Romanticism", Humanities and Social Sciences Conferance, 26-29 Ocak 2017, Barselona, İspanya, Abstract Book, s.21.

4. "Fennî ve Edebî  Bir Dergi Olarak Gonca-i Edep", Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017, Zenica Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bosna Hersek. (Tebliğ Kitabı,CPU Printing Company, Sarajevo, 2017, s.126-134)

5. "Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam'da Anlatım Tekniği", Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir.

6. "Yaz Yağmuru'nda Arzu Biçimleri", Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, 19-20 Mart 2018, Eskişehir.

Ulusal Sempozuyumlarda Sunulan Bildiriler

1. "Mehmet Akif’in Kelimelerinin İzinde: İstiklal Marşı’nın İlk İki Kıtasının Göstergebilimsel Çözümlenmesi", Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’na Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 10-12 Mart 2011, Bartın.

Seminer

1. “Toplumsal Cinsiyet ve Türk Romanına Kısa Bir Bakış”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Seminerleri Serisi, 13 Nisan 2012.

Panel

1. "Mehmet Akif Ersoy Düşüncesinin Mimarı: Cemaleddin Afgani", İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu, 14.03.2016.

Araştırma Projeleri

1. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2010.

Hakemlik

1. Avrasyad Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.5, S.11, Temmuz 2017 (2)

Sertifikalar

1.

2. "Erasmus Staff Training", Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Turkologie Department, 7-8 Mayıs 2018.

Dersler

Yabancılara Türkçe Öğretimi (B2-C1-Akademik Türkçe Seviyeleri), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER, 2018.

Diğer Etkinlikler

1 Şiir Yarışması Jüri Üyeliği: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası    kapsamında düzenlenen  Milli Eğitim Müdürlüğü “Şiir Yarışması”nda jüri üyeliği, 2012.

2. Sempozyum Organizasyon Komitesi Üyeliği: “1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM),  6-8 Mart 2012, Eskişehir.

3. Sempozyum Sekreteryası: “Anadolu’da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 14 Aralık 2012, Eskişehir.

4. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Doğumunun 85. Yılında Uluslararası    Cengiz Aytmatov Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.

5. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-30 Nisan 2014, Eskişehir.

6. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir.

7. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu", Rixsos Otel Ankara, 28-30 Nisan 2016, Ankara.

8. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu", 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir.

9. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu", 19-20 Mart 2018, Eskişehir.

Özgeçmiş

1987 Ankara doğumlu. Gölbaşı Anadolu Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu ve aynı yıl Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tam burslu olarak kazandı. Lisans eğitimini 2009'da üçüncülük derecesi ile tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik'in danışmanlığında modernizm ve Cumhuriyet dönemi edebiyat dergileri üzerine hazırlamaya çalıştığı yüksek lisans tezine ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki öğrenciliğine 2011 yılında ÖYP ile araştırma görevlisi olarak atanınca son vermek zorunda kaldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yeniden başladığı yüksek lisansını 2014 yılında Prof. Dr. İbrahim Şahin danışmanlığında hazırladığı Yazko Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme başlıklı teziyle tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlayarak, yeterliliğini Temmuz 2015'te verdi. Halen aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve 20. Yüzyıl Türk Romanında Romantizm başlıklı doktora tezini Prof. Dr. İbrahim Şahin danışmanlığında hazırlamakta ve çeşitli edebiyat dergilerine öykü, deneme, eleştiri yazıları yazmaktadır.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler