Özgeçmiş

Lisans: Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2005-2009)

Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı ABD (2011-2014) [Yazko Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme]

Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD (2014-2019) [Türk Romanında Romantik Bir Tema Olarak Arzu]

Kitaplar

1. Deniz Depe, Bir Ütopyanın Peşinde Yazko Edebiyat Dergisi, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2015.

2. Saadettin Gökçepınar, Yayına Hazırlayanlar: Nurcan Ankay-Deniz Depe, Muharrir Neden Yetişmiyor, Cümle Yayınları, Ankara, 2015.

3. Haz. Deniz Depe, Gençlerle Baş Başa, Cümle Yayınları, Ankara, 2016.

4. Haz. Nurcan Ankay-Deniz Depe, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2017.

5. Editörler: İbrahim Şahin-Deniz Depe, Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2018.

6. Editörler: İbrahim Şahin-Deniz Depe-Nurcan Ankay, Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar , Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2018.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Deniz Depe (2014), “Türkiye’nin İlk ve Tek Yazarlar Kooperatifi YAZKO ve Yazko Edebiyat Dergisi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.36, s. 83-108.

2. Deniz Depe (2020), "Romantik Bir Teknik Olarak Öteki-Ben’in İnşası", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 23, s. 171-196.

3. Deniz Depe (2020), "Değirmen Dergisi Üzerine Bir İnceleme", TÜRÜK, S. 22, s. 174-188.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Kitap Tanıtımları

1. Deniz Depe, (2018), Julian RENTZSCH, İbrahim ŞAHİN, Tanpınar’ın Saklı Dünyası Arayışlar-Keşifler-Yorumlar Üzerine. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 43, s. 297-299.

2. Deniz Depe, (2020), H. Harika DURGUN, Kitabı- Mukaddes’in Gölgesinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İstanbul: Dergâh Yayınları, Türkbilig, S.39, s. 179-180.

Uluslararası Sempozuyumlarda Sunulan Bildiriler

1. “Ayfer Tunç’un Kapak Kızı Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 20-22 Eylül 2010, İstanbul, C.1, s.465-475.

2. “Ahmet Hamdi Tanpınar's Dreams: Metaphors and Symbols of Aydaki Kadın”, IX. European Conference on Social and Behavioral Science, 3-6 Şubat 2016, Paris, Fransa, Abstract Book, Abstract No: 4119.

3. "Boundaries of Literary Romanticism", Humanities and Social Sciences Conferance, 26-29 Ocak 2017, Barselona, İspanya, Abstract Book, s.21.

4. "Fennî ve Edebî  Bir Dergi Olarak Gonca-i Edep", Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017, Zenica Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bosna Hersek. (Tebliğ Kitabı,CPU Printing Company, Sarajevo, 2017, s.126-134)

5. "Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam'da Anlatım Tekniği", Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir.

6. "Yaz Yağmuru'nda Arzu Biçimleri", Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, 19-20 Mart 2018, Eskişehir. (Basılı metin: Editörler: İbrahim Şahin-Deniz Depe-Nurcan Ankay, Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar , Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2018.)

7. "Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Öz Türkçecilik Etkisi", X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17-19 Ekim 2018, Eskişehir.

8. "Bir Bellek Metaforu Olarak Ayna", Kültürel Bellek 2018 Sempozyumu, 6-8 Kasım 2018, Ankara.

9. "Between Translation and Adaptation: The Imaginary Invalid, Meraki and Evhami", XIX. European Conference on Social and Behavioral Science, 30-31 Ocak 2019, Roma, İtalya.

Ulusal Sempozuyumlarda Sunulan Bildiriler

1. "Mehmet Akif’in Kelimelerinin İzinde: İstiklal Marşı’nın İlk İki Kıtasının Göstergebilimsel Çözümlenmesi", Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’na Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 10-12 Mart 2011, Bartın.

Sözlük Maddeleri

"Saba Kırer", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, 20.Yüzyıldan Günümüze 1860-1985, Elektronik Yayın. Yayın Tarihi: 06.04.2018.

"Mehmet S. Fidancı", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, 20.Yüzyıldan Günümüze 1860-1985, Elektronik Yayın. Yayın Tarihi: 06.04.2018.

"Selanikli Fazlı Necip", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, 20.Yüzyıldan Günümüze 1860-1985, Elektronik Yayın. Yayın Tarihi: 03.01.2018.

Seminer

1. “Toplumsal Cinsiyet ve Türk Romanına Kısa Bir Bakış”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Seminerleri Serisi, 13 Nisan 2012.

Panel

1. "Mehmet Akif Ersoy Düşüncesinin Mimarı: Cemaleddin Afgani", İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu, 14.03.2016.

Araştırma Projeleri

1. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2010.

Hakemlik

1. Avrasyad Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.5, S.11, Temmuz 2017 (2)

2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi, 2020 (1).

Sertifikalar

1. "Certificate of Attendance Erasmus Mundus Intensive Program Turkic Languages and Cultures in Europe", Boğaziçi Üniversitesi, 13.02.2007.

2. "Erasmus Staff Training", Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Turkologie Department, 7-8 Mayıs 2018.

3. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER, 2019.

Dersler

Yabancılara Türkçe Öğretimi (A2-B1-B2-C1-Akademik Türkçe Seviyeleri), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER, 2018-2020.

Modern Türk Edebiyatı IV, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019-2020 Bahar Dönemi

Deneme & İnceleme & Röportaj

1. ”Bir Meyhanede Bir Rakı Sofrasında Eğik Saplı Bir Çiçek”, Tûtî, S.1 (Mart Nisan Mayıs 2010), s.32-33

2. “Sinek Isırıklarının Müellifi Hakkında Bazı Mülahazalar”, Tûtî, S.8 (Aralık Ocak Şubat 2012), s.87-88

3. “Kırın Saatleri”, Paraf Edebiyat, Y.2, S.2., 2014, s.42-45.

4. “Reşat Enis Aygen”, Kurgan Edebiyat (Mayıs Haziran 2015), Y.5, S.25, s.54-60.

5. "Selim'in Rüyası: Aydaki Kadın'da Rüyanın Sembolik Değeri Üzerine", Türk Dili  (Eylül 2016), s. 45-53.

6. "Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar", Türk Edebiyatı (Mart 2017), s. 81-83.

7. "Müze Evler", Mavi-Yeşil, S.123 (Mart-Nisan 2020), s. 16-17.

8. "Macar Çevirmen Edit Tasnádi ile Türk Edebiyatı Üzerine Bir Konuşma", Türk Dili (Temmuz 2020), s. 56-64.

9. "Sessiz Güvercinler Ülkesine Yolculuk", Kitap Eki, S. 7 (Temmuz 2020), s. 20-21.

10. "Emine Altınkaynak ile Röportaj, Kitap Eki, S. 9 (Ekim 2020), s. 59-61.

 

 

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yaparken

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yaparken Nerelere Bakmalı?

1. Araştırma konunuz ile ilgili tezlere ulaşmak için ►►Ulusal Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/

2. Araştırma konunuz ile ilgili makalelere ulaşmak için ►► https://dergipark.org.tr/tr/ ►► https://scholar.google.com.tr/

3. İnternet erişimi olmayan, eski dergi ve gazetelerde araştırma konunuz ile ilgili yazı var mı diye bakmak için ►► http://makaleler.mkutup.gov.tr/

4. Baskısı tükenmiş kitapları nasıl bulup satın alabilirim? ►► https://www.nadirkitap.com

5. Araştırmamla ilgili kaynaklara çevrimiçi ulaşabileceğim kütüphane ve arşivler hangileri?

►► İBB Atatürk Kitaplığı: http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php

►► Hakkı Tarık Us Koleksiyonu: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/

►► İSAM Kütüphanesi: http://ktp2.isam.org.tr/

►► Taha Toros Arşivi: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/139

►► TBMM Kütüphanesi Açık Erişim: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/

►► ÖZEGE Kataloğu: http://bilgimerkezi.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php?aKutuphane=A&aBolum=01

►► Ankara Üniversitesi Arşivi: https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/

►► Milliyet Gazetesi Arşivi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/

►► Jacob M. Landau Collection: http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/landau

►► https://e-library.ircica.org/

►► http://turuz.com/

►► http://gen.lib.rus.ec/

 

 

 

 

 

 

GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ HAKKINDA
6.10.2020

DERSLER CANLI DERS OLARAK UZEM ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

HAFTALIK OKUMA ÖDEVLERİNE UZEM SİSTEMİ İÇİNDEKİ "MODÜLLER" SEKMESİNDEN ULAŞILABİLİR.

SORULARINIZ İÇİN: depedeniz@gmail.com ADRESİNE MAKUL SAATLERDE OLMAK ŞARTIYLA E-POSTA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.